Относно проекта

About GoSport

GoSport е европейски проект, който има за цел да насърчи социалното включване и равните възможности, като подобри доброто управление в спорта. За да допринесе към подобряването на доброто управление в спортните организации в Гърция, България, Хърватия, Кипър и Италия, проект „GoSport“ има за цел да:

Как ще успее GoSport?

Чрез провеждане на изследване за това как спортните организации тълкуват, управляват и и какъв приоритет те дават по въпросите за социалната отговорност и как социалната отговорност се дискутира в рамките на спортните организации;

Чрез разработване на наръчник за разпознаването на различните типове социална отговорност и как те ефективно могат да бъдат интегрирани чрез организацията;

Чрез разработване на инструменти за обучение и повишаване на осведомеността на професионални, полу-професионални и неправителствени клубове и организации, за това как да прилагат принципите на добро управление чрез социална отговорност;

Чрез разработването на тези инструменти в дигитален формат;

Чрез организиране на 5 информационни дни в България, Хърватия, Кипър, Гърция и Италия и финална конференция в Атина, Гърция.