Насърчаване на доброто управление в спорта чрез социална отговорност

A few words about GoSport

Спортът може да играе важна роля в борбата с дискриминацията и при насърчаването на човешките права, толерантността и социалното включване. В този контекст, от решаващо значение е увеличаването на капацитета на спортните организации за прилагане на социално отговорно поведение. Проект „GoSport“  е европейска инициатива, която има за цел да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, като подобри доброто управление в рамките на спортните организации.

Who will benefit?

For-profit and non-profit
sports organizations

National sports federations and sports leagues

Public bodies in charge
of sports at local, regional and national level

Organizations/unions representing professionals and volunteers in sports

Other organizations active in the fields of sports, human rights
and social inclusion

Партньори по проекта: