Προώθηση πολιτικών Κοινωνικής Ευθύνης στον αθλητισμό

Λίγα λόγια για το GoSport

Ο αθλητισμός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μάχη κατά των διακρίσεων και στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανοχής και της κοινωνικής ένταξης. Γι’ αυτό τον λόγο, είναι σημαντική η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των αθλητικών οργανισμών να εφαρμόζουν κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές.

Η ευρωπαϊκή δράση GoSport έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, μέσα από την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης σε αθλητικούς οργανισμούς.

Ποιους θα ωφελήσει;

For-profit and non-profit
sports organizations

National sports federations and sports leagues

Public bodies in charge
of sports at local, regional and national level

Organizations/unions representing professionals and volunteers in sports

Other organizations active in the fields of sports, human rights
and social inclusion

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο GoSport: