O projektu

About GoSport

GoSport je europski projekt koji ima za cilj potaknuti društvenu inkluziju i jednake mogućnosti poboljšanjem dobrog upravljanja u sportu. Kako bi doprinio poboljšanju dobrog upravljanja sportskim organizacijama u Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru i Italiji, GoSport ima za cilj:

  • Jačati kapacitet i svijest unutar sportskih klubova/organizacija, profesionalnih i polu profesionalnih sportskih timova i klubova o provedbi načela dobrog upravljanja kroz društvenu odgovornost, fokusiranjem na sudjelovanje i inkluzivnost bez obzira na spol, rasu, invaliditet ili dob, te promicanje ljudskih prava.
  • Unaprijediti znanje o tome kako sportske organizacije tumače, upravljaju i određuju prioritete povezane s društvenom odgovornošću - posebno u borbi protiv nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije te poticanja društvene inkluzije i jednakih mogućnosti - kako organizacijsko upravljanje utječe na društvenu odgovornost i kako je društvena odgovornost iskomunicirana unutar organizacija.
  • Ponuditi alate sportskim organizacijama i profesionalcima za razumijevanje odnosa između organizacija, njihovih dionika i društva i integrirati društveno odgovorne prakse upravljanja organizacijama.
  • Promovirati principe sudjelovanja i uključenosti u sport na odgovaran način.

Kako/ Na koji način će GoSport uspjeti?

Provođenjem studije kako sportske organizacije interpretiraju, upravljaju i određuju prioritete vezane uz pitanja društvene odgovornosti i kako je društvo odgovornost iskomunicirana unutar sportskih organizacija.

Razvojem vodiča o prepoznavanju društvene odgovornosti i razumijevanju odnosa između sportskih organizacija, njenih dionika i društva i o tome kako se društvena odgovornost može učinkovito integrirati u organizaciju.

Podizanjem svijesti i razvojem alata za treninge za profesionalne, polu profesionalne i neprofitne sportske timove, klubove i akademije, te provedbom načela dobrog upravljanja kroz društvenu odgovornost.

Razvojem prethodno spomenutih alata u digitalnom formatu.

Organizirajući informativne dane u Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Grčkoj i Italiji, te završnu konferenciju u Ateni, Grčkoj.