Относно проекта

About GoSport

GoSport е европейски проект, който има за цел да насърчи социалното включване и равните възможности, като подобри доброто управление в спорта. За да допринесе към подобряването на доброто управление в спортните организации в Гърция, България, Хърватия, Кипър и Италия, проект „GoSport“ има за цел да:

  • Увеличи капацитета и информираността на спортните клубове/организации и професионалните и полу-професионалните спортни отбори за прилагането на принципите на добро управление чрез социална отговорност, като фокусът ще бъде върху участието и приобщаването, независимо от пол, раса, сексуалност, увреждане, възраст или друго и насърчаване на правата на човека;
  • Подобри знанията за това как спортните организации управляват и какъв приоритет те дават по въпросите за социалната отговорност – особено по отношение на борбата с насилието и справянето с расизма, дискриминацията и нетърпимостта, както и за насърчаване на социалното включване и равни възможности – как организационното управление влияе на социалната отговорност и как социалната отговорност се дискутира в рамките на организацията;
  • Осигури инструменти за спортни организации и професионалисти за разбиране на отношенията между организацията, нейните заинтересовани страни и обществото и интегриране на практики за социално отговорно управление;
  • Да допринесе за насърчаването на принципите за участие и приобщаване в спорта чрез социална отговорност.

Как ще успее GoSport?

Чрез провеждане на изследване за това как спортните организации тълкуват, управляват и и какъв приоритет те дават по въпросите за социалната отговорност и как социалната отговорност се дискутира в рамките на спортните организации;

Чрез разработване на наръчник за разпознаването на различните типове социална отговорност и как те ефективно могат да бъдат интегрирани чрез организацията;

Чрез разработване на инструменти за обучение и повишаване на осведомеността на професионални, полу-професионални и неправителствени клубове и организации, за това как да прилагат принципите на добро управление чрез социална отговорност;

Чрез разработването на тези инструменти в дигитален формат;

Чрез организиране на 5 информационни дни в България, Хърватия, Кипър, Гърция и Италия и финална конференция в Атина, Гърция.